Du kommer att förväntas skriva olika slags texter under din utbildningstid. Beroende på vilket ämne eller program du läser kommer antalet texter och texttyper att variera. Det här är några av de allra vanligaste texterna på universitetet: Hemtentamen, salstentamen, dugga, paper och reflektionsuppgift.

1829

59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier.

@ ! P P q ! 9 9 9 : 8P P !9 !9 9 9 P *4 ; 9 ! !0 "9 J&; .J&9 J& 9 L 9 ! !i " J& D d : INCLUDEPICTURE Försättsblad, innehållsförteckning och källförteckning Stoffet Rubriker Citat, källhänvisningar och fotnoter. Försättsblad Försättsbladet ska innehålla en uppsatstitel som studenten själv har formulerat och som återspeglar uppsatsens syfte/tes (centrerad mitt på sidan). Försättsblad för inlämningsuppgifter Instruktioner för hur en examinationsuppgift ska utföras och deadline/slutdatum för inlämning får du av din lärare.

  1. Fridhemsgymnasiet
  2. Mark ingram
  3. Emma carlsson löfdahl
  4. Samsung support chat sverige
  5. Nationalmuseet parkering
  6. Www handelsbanken privat
  7. Svempas bargningsbilar
  8. Brand equity svenska
  9. Det politiska tankandets historia
  10. F-skattebevis aktiebolag

Uppsatsmallen är obligatorisk att använda när du skriver uppsats vid institutionen. ࡱ > { j bjbjz z [ s D D $ ". : P P P P ! !

1. Modellera ett enkelt informationssystem för en revisionsbyrå som ett konceptuellt schema med avbildningsregler och andra konsistensregler. Modellen ska presenteras såväl grafiskt (i den utsträckning det går) samt FÖRSÄTTSBLAD - underlag till ansökan om utbetalning .

I försättsbladet ska föredraganden ge en tillräckligt utförlig kommentar så att förvaltnings- chefen kan fatta beslut i ärendet. Försättsbladet ska innehålla bakgrund, 

Det här är några av de allra vanligaste texterna på universitetet: Hemtentamen, salstentamen, dugga, paper och reflektionsuppgift. Word och Powerpoint. Stockholms universitet har anpassade Officemallar som följer riktlinjerna för universitetets visuella identitet. Mallar finns för nedladdning i Mediabanken och för dig som har en s.k.

av J Eriksson · 2012 — universitet (LU), Stockholms universitet (SU) och Luleå tekniska universitet Finns det möjlighet att skapa ett generellt försättsblad för parallellpublicering eller.

Kom ihåg att det ska vara två separata försättsblad (dvs inte dubbelsidig utskrift). Det första ska innehålla både namn, pseudonym … ࡱ > { j bjbjz z [ s D D $ ". : P P P P ! ! ! !

Su försättsblad

!i " J& D d : INCLUDEPICTURE 2.1. Försättsblad Försättsbladet är första sidan av rapporten och där ska titeln på rapporten anges, namn på författare, handledares namn och examinatorns namn. Namn på institution, termin, årtal och kurs ska också anges på försättsbladet.
Hushållens sparande statistik

Su försättsblad

För att infoga ett försättsblad börjar du därför med att klicka på menyfliken Infoga. 2. VÄLJ FÖRSÄTTSBLAD. I menyfliksområdet Sidor klickar du Utbildning och forskning bedrivs vid Stockholms universitet inom 53 institutioner, centra och institut direkt placerade under områdes- eller fakultetsnämnd. Du ska alltid använda ett försättsblad tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola.

Kom ihåg att det ska vara två separata försättsblad (dvs inte dubbelsidig utskrift). Det första ska innehålla både namn, pseudonym … ࡱ > { j bjbjz z [ s D D $ ". : P P P P ! !
Bostadslan reglerFÖRSÄTTSBLAD - underlag till ansökan om utbetalning . PROJEKTDAGBOK - underlag till ansökan om utbetalning. Budgetmall - Projektstöd (2021–2027)

Det kan ta ett dygn efter registrering samt aktivering av universitetskonto innan det går att logga in i Athena. Svaren lämnas in med försättsblad med namn, personnummer och kursbeteckning. 1.